Transport ska se över verksamheten

Transport kommer att tillsätta en grupp som bland annat ska se över förbundets resereglemente. Det beslutade Transports förbundsordförande Tommy Wreeth på tisdagen.

– Jag har i dag beslutat att vi ska tillsätta den här gruppen för att se om vi kan förändra eller förtydliga exempelvis vårt nuvarande resereglemente. Det är viktigt att gå till botten med det här efter alla frågor vi fått kring vår resa till den internationella transportarbetarekongressen i Singapore.

Gruppen kommer bestå av såväl externa medverkande som representanter från Transport. Ingen från Transports förbundsstyrelse inklusive ordföranden Tommy Wreeth kommer dock att ingå i gruppen. Tommy Wreeth är noga med att han själv inte kommer att vara med och tillsätta gruppen eller sätta några gränser för vad gruppen ska jobba med.

– Vi inledde ett arbete redan 2017 med att se över förbundets policyer, däribland resereglementet. Men de frågor som väckts under den senaste tiden visar tydligt att vi måste rannsaka oss själva och göra en omstart i den här frågan.

– Resepolicyn kommer att vara huvudfokus för gruppen men om de finner att de behöver titta över andra saker också är de fria att göra det, säger Tommy Wreeth.

Gruppen kommer att tillsättas och ledas av förbundets organisationschef Ulf Persson.