Innebörden i avtalet står klar: Fredsplikt enda förändringen i hamnarna

Vi har nu träffat arbetsgivarna samt tagit del av den faktiska uppgörelsen. Det innebär att vi nu kan konstatera följande; Sveriges Hamnar har tecknat ett andrahandsavtal med Hamnarbetarförbundet som betyder att:

  • Det avtalet är exakt likalydande som vårt avtal med Sveriges Hamnar
  • Precis som idag så kommer även i fortsättningen alla villkor som gäller på arbetsplatsen att regleras av vårt avtal
  • Det är vi och Sveriges Hamnar som kommer att förhandla i avtalsrörelsen
  • Endast vi och Sveriges Hamnar kommer att kunna ingå lokala överenskommelser
  • Om en hamn skulle ingå ett lokalt avtal med Hamnarbetarförbundet så kommer det inte att vara giltigt enligt principen om andrahandsavtal
  • Från och med nu har Hamnarbetarförbundet fredsplikt

Citat:

”Det är uppenbart att det råder delade meningar om hamnuppgörelsens innebörd. För mig är det dock tydligt att egentligen ingenting har förändrats mer än att det nu råder fullständig fredsplikt i samtliga hamnar i Sverige efter att HF har undertecknat ett andrahandsavtal med arbetsgivarna.” Det konstaterar Svenska Transportarbetareförbundets ordförande Tommy Wreeth idag.