Problem med autogiro

På grund av ett tekniskt fel har autogirodragningen av fackavgiften inte fungerat för ett antal av våra medlemmar. Det gäller avgiften som skulle ha dragits den 28 mars. Avgiften för dessa medlemmar kommer istället att dras från kontot den 4 april. De berörda medlemmarna kontaktas via sms under dagen. I de fall vi inte har mobilnummer kommer vi att meddela detta via e-post eller i sista hand brev. Vi beklagar det inträffade och utreder orsaken så att det inte ska kunna hända igen.

För mer information, kontakta oss gärna på 010-480 30 00.