Valkrönika

Valkrönika

Vilken otrolig sommar vi har haft. Semesterperioderna är slut och om ett par veckor är det tid att gå till vallokalerna för att välja politisk inriktning för vår kommun, vårt landsting och vårt land.

Regeringen tog över statsfinanser med kraftigt underskott efter en tuff finanskris och åtta år av alliansens skattesänkarpolitik. Regeringen har nu åter skapat en stark svensk ekonomi och vänt det enorma underskottet till ett överskott. Den stärkta ekonomin har givit utrymme för stora satsningar på välfärden samtidigt som vi nu har den lägsta statsskulden sedan 70-talet. När ekonomin är god skapar det förutsättningar för att bygga ett tryggare samhälle. Istället för att skära ner och sälja ut välfärden som Alliansen gjorde och fortfarande gör i Stockholm län där de med stöd av SD tydligt visar att de hellre lägger pengar på konsultarvoden än på barn, äldre och sjuka.

Har allt blivit bra med denna regering då?
Nej självklart inte, det finns en rad frågor där socialdemokraterna har blivit nedröstade i riksdagen av oppositionen. Så blir det vid minoritetsregeringar, man får kohandla om allt. Visst vill S göra mer för att stoppa vinster i välfärden, få bort otrygga anställningar och få slut på försäkringskassans inhumana utförsäkringar. Men med en opposition som verkar emot en allmän välfärd, emot anställningstrygghet och emot sjukas rätt till rehabilitering och ett värdigt bemötande, då är det svårt. Transport jobbar ständigt med att göra vardagen bättre för oss medlemmar. Från våra lokala frågor på arbetsplatsen till de stora frågorna som går hela vägen upp i riksdagen.

Inför det här valet driver Transport fem stora frågor som ska förbättra vardagen för oss medlemmar.

I dessa frågor är det Socialdemokraterna som har lyssnat på oss och utformat politik för att möta våra krav.  Redan under denna mandatperiod har de bl.a. genomfört vårt krav på karensavdrag istället för karensdag. Det är en fråga som har vart otroligt viktig för alla våra medlemmar som har längre arbetsdag än 8 timmar. Från den 1 januari 2019 är rättvis karens en verklighet tack vare Transport och Socialdemokraterna.

Regeringen har också till skillnad från sina föregångare tagit cabotagefrågan på allvar med flera åtgärder som klampning och straffavgifter. Där vill Socialdemokraterna göra mer för att rädda vår svenska åkerinäring.

Men ett av de kanske viktigaste områden som regeringen förbättrar är arbetsmiljön där de bl.a. satsar mer på arbetsmiljöverket och de har inrättat en ny myndighet för arbetsmiljöutbildning. På det området gjorde förra regeringen tvärt om. De la ner arbetslivsinstitutet och minskade anslagen till arbetsmiljöverket kraftigt. Men varje dag utsätts våra kollegor för hot, trakasserier och våld. På många arbetsplatser är bristerna i arbetsmiljön så svår att det i slutändan leder till svåra olyckor och att människor dör.

Förra året omkom 55 personer på sitt arbete. Det kan vi aldrig acceptera. Det gör inte heller Socialdemokraterna som var ett av de partier som ville införa en nollvision för dödsolyckor i arbetslivet.

Därför är det viktigt att vi gör vad vi kan för att få en starkare socialdemokratiskt ledd regering efter den 9 september så att de kan fortsätta göra vardagen bättre för oss Transportare och fortsätta bygga ett tryggare samhälle.
En röst på socialdemokraterna ger en politik för en bättre arbetsmiljö, en stärkt anställningstrygghet samt ett mer jämlikt och solidariskt samhälle.

Transport är nu mitt uppe i sin stora ringkampanj som pågår enda fram till valdagen. Vi ska tillsammans genomföra så många valsamtal vi kan för att få våra kamrater att gå och rösta och att rösta på en politik som gynnar oss Transportare. Det gör vi genom att ringa våra medlemmar från våra avdelningar, vi sprider information och deltar i den politiska debatten. Men framför allt tar vi snacket, med våra kollegor, våra vänner och med vår familj. Berätta att Transport uppmanar alla sina medlemmar att rösta och att vi vill se en Socialdemokratiskt ledd regering. Tipsa dom om transport.se där man kan läsa om Transports valfrågor.

Vi måste gå och rösta den 9 september. För det är oss och våra villkor det handlar om.

Alla vill inte delta i ringkampanjen, men alla kan göra något.
Hör av dig till din avdelning så att du kan vara med och bidra.
I Stockholm ringer vi från avdelningen på eftermiddagar och kvällar varje vardag från den 6 augusti. Ingen utbildning eller tidigare erfarenhet behövs du får stöd av ansvariga på plats för att kunna göra bästa möjliga insats.  Alla kan göra något.
Anmäl ditt intresse genom att maila val2018.5@transport.se
Skriv namn, mobilnummer och vilka tider du vill vara med.

Det finns säkert ett antal av er Transportare som läser detta och håller med mig i mina värderingar. Ni kanske är Socialdemokrater i grunden men känner er svikna. Jag har träffat många av er ute på våra arbetsplatser. Många av er är missnöjda med hur S har hanterat olika frågor. S har gjort fel, S har tappat kompassen, S har svikit.
Men när jag där efter hör er säga att ni tänker missnöjesrösta på ett borgerligt parti eller Sverigedemokraterna så blir jag orolig. Det du gör då är att du prioriterar en sakfråga över dina grundläggande värderingar. Det är väl bättre att rösta på ett parti med rätt grundvärderingar som ibland gör fel än att rösta på ett parti vars värderingar går rakt emot arbetarrörelsens och dina egna. Om vi sviker våra egna värderingar och ideal i politiken, vad kommer då näst på tur?

Ska vi svika det löfte vi givit våra arbetskamrater genom vårt medlemskap i vår fackförening?
Att genom missnöje ge makt till borgarna och SD är inte en lösning som ger ett tryggare samhälle för oss knegare. Det föder bara ännu större samhällsklyftor och ett ökat missnöje.

Slutligen vill jag än en gång uppmana er att gå och rösta den 9: e september och fundera på vilket parti som lyssnar på oss och står på vår sida.

Martin Fröjd
Valarbetare
Svenska Transportarbetareförbundet Avdelning 5

Gilla oss på facebook

Följ oss på instagram