Vad krävs det av en ledamot eller ersättare i representantskapet?

Representantskapet träffas tre gånger per år i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Där fattas beslut om medlemsavgifter, ansvarsfrihet för styrelsen och annat som ledamot begärt ska upp på dagordningen. Där väljs också ordförande, övrig styrelse, studieorganisatör, revisorer med mera. Ofta bjuds en intressant gäst in, kanske från förbundsledningen och så informeras om avdelningens verksamhet.

Den som väljs som ledamot eller ersättare i representantskapet får en kallelse minst två veckor innan ”repet”. Den som inte kan komma förväntas meddela detta per telefon, mail eller SMS. Annars är det bara att komma till ABF-huset och anmäla sig en trappa upp och få ett röstkort. Själva sammanträdet börjar 18.30 men innan bjuds ledamöterna och ersättarna på en bit mat i restaurangen. Då kan man sitta och prata med kompisar eller med folk från andra sektioner och yrken, detta är det roligaste enligt många.

De som deltar får, förutom glädjen att delta i avdelningens interna demokrati, för varje tillfälle ett arvode på 275 kronor. Ambitionen från avdelningen är att sammanträdena ska arrangeras effektivt så att man är klara i god tid före 20.00.

 

2019 05-01
Sektionerna bör ha
Oljesektionen: Representantskapsledamot 8 st+ Ersättare 8 st
Tidningsbudsektionen: Representantskapsledamot 8 st+ Ersättare 8 st
Terminalsektionen: Representantskapsledamot 8 st+ Ersättare 8 st
Taxisektionen: Representantskapsledamot 12 st+ Ersättare 12 st
Miljösektionen: Representantskapsledamot 12 st+ Ersättare 12 st
Åkerisektionen: Representantskapsledamot 25 st+ Ersättare 25 st
Bevakningssektionen: Representantskapsledamot 27 st+ Ersättare 27 st
Styrelsen: Representantskapsledamot 10 st+ Ersättare 10 st