Prognos för arbetsmarknaden 2018. Information från Arbetsförmedlingen