Nytt avtal taxiförare

Har du slutat din anställning eller bytt arbetsgivare? Då måste du påtala till din förra arbetsgivare att du vill ta del av retroaktiviteten. Detta ska du omgående göra, med angivande om vart du vill pengarna ska sändas, dock senast 30 november 2017.

Retroaktiv lön och ersättningar från 2017-07-01 ska om möjligt utbetalas vid ordinarie löneutbetalningstillfälle i december 2017, dock senast den 31 december 2017.

De företag som har överenskommelse med Transport gällande minsta månadslön vid kontrakterade körningar, ska höja månadslönen med minst 528 kr.

Månadslön från 2017-07-01, ska minst uppgå till:                                        23232 kr 17 öre

Timlön vid 38,25 timmars arbetsvecka, minst:                                                 139 kr 62 öre

Obekvämlighetstillägg per timma från 2017-07-01:                                         25 kr 35 öre

Kvalificerat obekvämlighetstillägg per timma från 2017-07-01:                       42 kr 38 öre

För dig som har en anställning, där man avlönas med en viss procent på det inkörda beloppet höjs garantilönen per timma till minst:                                                                                   113 kr 19 öre

En annan viktig förändring i avtalet är att lönebeskeden ska bli tydligare. Arbetsgivaren ska numera på lönebeskeden ange månadens arbetade timmar, frånvaro under perioden samt betalda, obetalda och sparade semesterdagar. Alla avtalsenliga ersättningar ska på lönebeskedet specificeras.

 

Mats H Andersson

Avd 3 Göteborg