Nominering till A-kassestämma 25 mars 09.00

 Uddevalla | Transportarbetareförbundet

Den 25 mars kl 9.00 håller Transports A-kassa nomineringsmöte för nominering av stämmoombud för mandatperioden 2017-2022.

Samtliga medlemmar i A-kassan har tillträde och nomineringsrätt.

Mötet hålls på Hotell Bohusgården, Uddevalla.