Motioner till Landsorganisationens 29:e ordinarie kongress

Kongressen hålls på Stockholm Waterfront Congress Center under tiden 12-15 juni 2020 med början den 12 juni klockan 12.00 och beräknas avsluta klockan 15.00 den 15 juni.

Motionsrätt till kongressen har anslutna förbund och respektive förbunds lokalavdelningar. Motion från avdelningar skall gå via respektive förbundsstyrelse. Detta betyder att enskild medlem kan motionera och insända denna till avdelningsstyrelsen. Om avdelningsstyrelsen ställer sig bakom den sänds den vidare till förbundet.

Se bilagt exempel på hur en motion skall utformas.

Enskilda motioner skall vara avdelningen till handa senast den 9 augusti 2019 för att behandlas av avdelningsstyrelsen. Det är viktigt att beakta bilagda instruktioner från LO för hur motioner skall utformas. Motioner som inte inkommit i tid kommer ej att behandlas.

Det går inte att skicka motionerna direkt till LO. Motionerna skickas till avdelningen med texten LO-kongress 2020 i ämnesraden transport.20@transport.se