Lokalfunktionärer på avdelningen

Då Andreas Kindesjö är tjänstledig pga studier och Tomas Pettersson har slutat arbeta på avdelningen så är det Mikael Hussner och Benny Lundgren som handlägger alla avtalsrättsliga frågor.

Under personpresentationen lite längre ner på första sidan så hittar ni vilka avtal Mikael respektive Benny handlägger.
Är ni osäkra vem ni ska kontakta kan ni ringa in på tfn: 010-480 30 51 eller maila så ser vi till att ni kommer i kontakt med rätt person.

Handlar ert ärende om arbetsmiljöfrågor är det Kersti Norén Dahlström ni ska kontakta.
Hennes kontaktuppgifter finns också lite längre ner på första sidan, eller så kontaktar ni avdelningen så hjälper vi er att komma i kontakt med Kersti.
Tfn: 010-480 30 51 eller maila .