Körkortsbehörigheter inom terminalområde

Körkortsbehörigheter inom terminalområde

En terminal räknas normalt inte som inhägnat område: terminalområde räknas som
”Väg” om inte frågan har avgjorts i ett domstolsutslag.  De trafikregler som gäller utanför terminalområde gäller även inom terminalområdet. 

Yrkeskompetensbevis (YKB) innebär att förare som utför gods eller persontransporter på väg med fordon som kräver behörighet C, CE, D,DE ska ha ytterligare kunskaper om fordon och transporter.

YKB behövs inte för förare av terminaltraktor eller traktorer med tillkopplade släpfordon
(traktortåg max 45 km/h)

YKB krävs om det är yrkesmässig trafik som innebär fordon jämte förare mot betalning ställs till allmänhetens förfogande för transport av
personer eller gods.