Allt hårdare domar för fackliga, politiska och människorättsaktivister i Iran

Allt hårdare domar för fackliga, politiska och människorättsaktivister i Iran
Första maj firas och understryker arbetarrörelsens enighet och kamp mot orättvisor i samhället, för ökad jämställdhet, broderskap och internationell solidaritet.
På grund av översvämningar har årets första majfirande i Iran fått ytterligare en dimension. Städer, byar, jordbruksmark, vägar, skolor, daghem och industrianläggningar har förstörts. Orsaken till översvämningarnas katastrofala följder är skogsskövlingen, byggandet av dammar enbart för bevattning av privat jordbruksmark samt övertäckning av tidigare vattenkanaler för byggande av bostäder.
De omfattande översvämningarna har förstört såväl arbetsplatser som industrier och resulterat i att många arbetare blivit arbetslösa utan att kunna få ersättning av sina arbetsgivare. Facklig Plattform för Iran har i sitt senaste solidaritets uttalande framfört kravet till den iranska regimen om omedelbara åtgärder och ekonomisk kompensation till drabbade arbetare och deras familjer.
Makthavarna i Iran lägger stora ekonomiska summor på militär upprustning och sina paramilitära organisationer samt erbjuder frikostiga bidrag till Hamas, Jemen, Libanon och de Shiitiska krafterna i Syrien istället för att satsa på arbetarnas trygghet, pensionärerna samt investera i skolor och sjukvård för sin befolkning.
Dagliga protester och strejker mot den ökande arbetslösheten, den höga inflationen, korruptionen, maktmissbruket och mot den destruktiva privatiseringstrenden fortsätter i oförminskad omfattning. Protesterna möts av den iranska regimens trakasserier, hot och utomrättsliga fängslanden, tortyr och tillämplig av medeltida straff.
Här nämner vi några exempel på regimens desperata försök att tysta ned folkets krav på rätt till arbete, samhällelig trygghet och respekt för oliktänkande.

17 protesterande gruvarbetare har dömts till mellan 20 till 50 piskrapp och 5 års fängelsestraff. 6 års fängelse samt 30 piskrapp för den fackliga aktivisten Jafar Ezimzadeh. 33 års fängelse samt 148 piskrapp för advokat Nasrin Sotoudeh. 10 års fängelse och 74 piskrapp för läraren Mohammed Habibi. Esmail Bakhshi från sockerrörsarbetarnas fackliga organisation Haft Tape arresterades, torterades och fängslades för sin rättmättiga kamp mot privatisering av sockerfabriken och många månaders obetalade löner. Esmail Abdi från iranska lärarförbundet dömdes till 6 års fängelse. Mahmoud Behshti Langaroodi från iranska lärarförbundet dömdes till 14 års fängelse.
Dessa fackliga aktivister anklagas och åtalas för “konspiration mot landets säkerhet” samt “uppvigling, störande av den allmänna ordningen och hot mot landets säkerhet “.
Den svenska fackliga organisationer som samlats via Facklig Plattform för Iran anser att fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter och lovar att fortsätta med sitt stöd till den fackliga kampen för bildandet av fria och obundna fackliga organisationer i Iran. Vi kommer att, i samarbete med International Labour Organisation (ILO) och International Trade Union Confederation (ITUC) vidta nödvändiga återgärder för att se till att de iranska fackliga och mänskliga rättigheter respekteras och garanteras.
Facklig Plattform för Iran kräver:
• ovillkorlig och omedelbar frigivning av alla fackliga fångar.
• ett slut på att hävda att arbetarnas protester är ett hot mot landets säkerhet.
• omedelbart stopp för fortsatta trakasserier, tortyr och användandet av medeltida metoder såsom spöstraff.
• att de fria och obundna fackliga organisationerna skall erkännas som arbetarnas lagliga och legitima företrädare.

Svenska Facklig Plattform för Iran
Stockholm 29 april 2019