Nu är årets strategiska bristyrken för länet publicerade. För mer info….