Du har väl inte hamnat i fel fack?

Det är lätt hänt när man till exempel byter jobb att man blir kvar i sitt gamla fackförbund. Kolla därför att du är med i det fack som faktiskt kan förändra villkoren på din arbetsplats!

Med andra ord, det fack som är expert på din bransch och kan förhandla om ditt kollektivavtal.

Så får du valuta för fackavgiften – helt enkelt!

Ring så hjälper vi dig att byta fack: 010-480 30 00

Vilket förbund ska jag vara med i?

Du ska vara medlem i det förbund som bär kollektivavtalet i den bransch du jobbar. Om du inte vet, fråga arbetsgivaren eller den fackliga lokalavdelningen. Det är avtalet och branschen – inte yrket – som styr. Om du har flera olika jobb som hör till olika förbund, bör du räkna utifrån din huvudsakliga inkomst.

Ring gärna så hjälper vi dig att hitta rätt fackförbund: 010-480 30 00

Vad händer om jag är med i fel fackförbund?

Det innebär att du visserligen omfattas av medlemsrättigheterna i detta förbund (exempelvis rätten till inflytande, försäkringar, åka på kurser med mera) men när det kommer till eventuella problem på arbetsplatsen, tolkning av avtalet, förhandlingar med mera, så riskerar du att få sämre hjälp.

Det förbund som du är med i, är ändå inte berörd part i avtalet och har alltså inga juridiska möjligheter att hävda dina rättigheter. Man måste lämna fullmakt till berört förbund. Dessutom är det osäkert vad förbundet då vet om själva avtalet och hur dess olika delar ska tolkas.

Jag är anställd på bemanningsföretag och jobbar på olika arbetsplatser med olika kollektivavtal. Vilket fack ska jag vara med i?

Det finns inte ett speciellt förbund för bemanningsbranschen, LO-förbunden har delat upp ansvaret sinsemellan.
Ring gärna så hjälper vi dig att hitta rätt fackförbund: 010-480 30 00

Jag är lastbilschaufför men jobbar åt ett livsmedelsföretag. Varför ska jag inte vara med i Transport?

LO-förbunden är inte uppdelade utifrån yrke utan utifrån vilken bransch som man jobbar i. Det kallas internt för industriförbundsprincipen. Den bygger på att företagets huvudsakliga verksamhet bestämmer vilken bransch, vilket avtal och vilket förbund som är aktuellt.
Grundtanken är att det aldrig får finnas konkurrerande fackförbund på en och samma arbetsplats.