Råd och vanliga frågor

Här har vi samlat de vanligaste frågorna från medlemmar. Om du inte hittar svaret på din fråga är du välkommen att ringa vår medlemstelefon Transport på direkten på 010-480 30 00.

Tips! Välj en kategori för att lättare hitta bland frågorna. 

 • Alla frågor & svar
 • Administrativa frågor
 • Arbetslös
 • Arbetsmiljö
 • Arbetstid
 • Byta eller lämna förbund
 • Fackliga studier
 • Jobb i utlandet
 • Konkurs
 • Ledighet och semester
 • Löner
 • Ny eller blivande medlem
 • Nytt jobb
 • Sjukdom och olycka
 • Studerande
 • Uppsägning
 • Vanliga frågor & svar
 • Vilket fackförbund
Är a-kassan och facket samma sak?

Nej. Fackets verksamhet handlar om vad som händer i arbetslivet samt i politiken som berör jobbet. Som medlem i Transport är du en del av vårt arbete med bättre löner, rättigheter på arbetet, arbetsmiljö och liknande.

A-kassan administrerar arbetslöshetsförsäkringen som ger ersättning ifall du blir arbetslös.
Läs mer hos Transports a-kassa

Beräknas medlemsavgiften på inkomst före eller efter skatt? Och är det inklusive OB-tillägg?

Medlemsavgiften baseras på vad du angett för genomsnittlig inkomst före skatt (brutto), vilket ska vara inklusive OB-tillägg.

Betalar jag lika mycket i inkomst när jag pluggar och har CSN som enda inkomst?

Nej, medlemsavgiften blir lägre. Du betalar 91–152 kronor i månaden beroende på vilken av Transports lokalavdelningar du tillhör. Självklart behåller du ändå medlemsförsäkringar och andra förmåner.

Chefen har bett mig skjuta upp mina fyra semesterveckor till september, på grund av hög arbetsbelastning i sommar. Får man göra så?

Det händer ibland att anställda blir tillfrågade att skjuta upp och / eller dela upp sin semester. Det är lagligt att göra den typen av överenskommelser. Vi råder dig dock att kräva någon form av kompensation i utbyte från din arbetsgivare (t.ex. extra lön, extra betald semester). Glöm inte heller att skriva ner en sådan överenskommelse, och få den undertecknad av chefen.

Det hände en olycka på jobbet så att min privata mobiltelefon gick sönder. Finns någon försäkring mot detta?

Detta täcks inte av avtalsförsäkringarna och inte heller av Transports kollektiva hemförsäkring. Däremot går det att uppgradera hemförsäkringen så att den även omfattar en allriskförsäkring (drulleförsäkring). 
Läs mer om uppgraderingen på Folksams webbplats

Får jag resan till kursen betald?

Ja, du får resan betald. Mer information finns i din kurskallelse. Du kan också fråga studieorganisatören på din avdelning.

Får man ersättning för att gå kursen?

Din kursbekräftelse anger om du har rätt till ersättning via stipendium eller utbildningsarvode (skattepliktigt), eller om din arbetsgivare ska svara för bibehållen lön under kurstiden. Du kan också fråga studieorganisatören på din avdelning.

Frågor och svar om matbud

Under de senaste åren har de så kallade plattformsföretagen, eller appföretagen, vuxit fram inom olika branscher. Transport har den senaste tiden lyft frågan om speciellt en av dessa  – matbudsföretagen.

Vad vill Transport i frågan?

Vi vill att matleveransföretagen ska teckna kollektivavtal med oss för att reglera arbetsvillkoren för cykelbuden. Det ger cykelbuden ett verktyg för att vara delaktiga och påverka hur deras villkor ser ut.

Varför är ni emot ny teknik?

Vi har ingenting emot ny teknik, vi anser att digitalisering har positiva effekter för transportbranschen, i form av effektivare transportplanering med mera. Det vi är emot är oanständiga anställningsvillkor som dessutom är väldigt omoderna.

Hur ser villkoren ut för matbuden?

Det finns stora skillnader mellan de olika matleveransföretagen. Som matbud står man ofta utan anställning, utan fasta arbetstider och utan fast lön. Man får själv tillhandahålla sin utrustning i form av cykel och mobiltelefon och står utan försäkring eller lön om man blir sjuk eller råkar ut för en olycka i trafiken.

Cykelbud fanns ju redan när jag var liten. Vad är problemet med just matcykelbuden?

Problemet är anställningsvillkoren. Problemet är att vi har en del företag som inte vill ta sitt arbetsgivaransvar, vilket innebär att matbuden hamnar i ett väldigt osäkert läge.

Men är det inte bra att människor får jobb?

Det är såklart bra att människor får jobb. Men det måste ske på bättre villkor. Hos många matleveransföretag är arbetsvillkoren så dåliga att man hamnar i ett utanförskap, eller är tvungen att ha flera jobb för att klara sig.

Men cykelbuden väljer ju själva att jobba under de förutsättningarna, ingen har tvingat någon. Varför lägga energi på frågan?

Det finns många matbud som trivs med arbetsuppgifterna, men som är missnöjda med arbetsvillkoren, och otryggheten. Det finns också många som helt enkelt har tagit jobbet för att det inte har funnits något alternativ. De vill dock alla ha en tryggare vardag på jobbet, och det är därför vi tillsammans med matbuden engagerar oss i frågan.

Vad händer med ett matcykelbud som skadar sig eller blir sjuk på jobbet?

Ett av de största problemen är just att arbetet är väldigt riskfyllt. Många cykelbud vittnar om olyckor. Man har ofta bråttom med leveranserna och tar risker i trafiken.  Det är då problematiskt att det är oklart hur försäkringarna ser ut om man hamnar i en olycka. Oftast får man ingen sjuklön eftersom man inte är anställd.

Varför engagerar ni er i cykelbuden när det är så få av dem som är medlemmar i Transport

Villkoren för cykelbuden måste bli bättre, men frågan är långt större än så. Det här handlar om den svenska modellen och om hur vi ser på arbetskraft i Sverige.  Det handlar om hur långt vi är beredda att backa i tid och utveckling för att skapa det man märkligt nog kallar “enkla jobb” och det handlar om en risk för att detta är något som vi kan komma att få se inom fler yrkeskategorier i framtiden.

Sedan ser vi också att fler och fler cykelbud blir medlemmar på Transport, vilket är väldigt positivt för att vi ska kunna driva den här frågan tillsammans.

Har jag rätt till tjänstledighet för att pröva annat arbete?

Nej, såvida din arbetsgivare inte accepterar en sådan tjänstledighet, förstås. Du har dock rätt till högst sex månaders tjänstledighet för att starta egen verksamhet, under förutsättning att det inte är konkurrerande verksamhet.

Hur beräknas semesterlönen?

Semesterlönen är en summa som slås ut över antalet intjänade dagar. Intjänandeperioden är oftast 1 april–31 mars men kan variera, fråga din arbetsgivare. För att räkna ut semesterlönen tar man totalinkomsten under intjänandeperioden gånger procentsatsen för semesterlön (12 procent enligt lag, 13 procent enligt de flesta av våra kollektivavtal).

Så här räknar du ut hur mycket extra du får per dag under semestern

Notera att detta gäller de flesta av våra kollektivavtal, men inte alla. I exempelvis avtalet för bilvårdsanläggningar (KFO) räknar man annorlunda. Ta kontakt med en facklig representant på jobbet eller hör av dig till din avdelning.

 1. Lägg ihop all inkomst du haft under intjänandeperioden (se ovan). Räkna in eventuell OB- och övertidsersättning samt premiekompensation. Däremot ska du inte räkna in traktamenten, sjuklön* eller föregående års semesterlön.
 2. Om du har kollektivavtal:  Räkna ut vad 13 %** av det intjänade beloppet blir (total inkomst * 0,13). Om du inte har kollektivavtal: Räkna ut vad 12 % av det intjänade beloppet blir (total inkomst * 0,12).
 3. Dela summan du fick fram med antalet betalda semesterdagar du har rätt till.

* Om du varit sjuk ska du räkna in hur mycket du skulle ha tjänat om du inte varit sjuk. Detsamma gäller om du varit föräldraledig: räkna ut hur mycket du skulle ha tjänat om du jobbat. Observera att detta gäller under en sjuk- eller föräldraledighetsperiod om max 180 dagar, resterande dagar är inte semesterlönegrundande.

** 13 %-regeln gäller de flesta av våra kollektivavtal. Kontrollera i ditt kollektivavtal vad som gäller dig.

Exempel

Lena jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal och har tjänat 260 000 kr under intjänandeåret inkl. OB och övertidsersättning. Hon har 25 dagare betald semester.

Total semesterlön: (260 000 kr * 0,13) = 33 800
Semsterlön per dag (33 800/25) = 1 352 kr per semesterdag

Hur fungerar det med karensavdrag när jag blivit sjuk?
Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen vid sjukdom med ett karensavdrag. Det innebär att om du är anställd och måste vara hemma från jobbet på grund av sjukdom förlorar du 20 procent av din sjuklön en genomsnittlig arbetsvecka. Därefter får du sjuklön, som är knappt 80 procent av din ordinarie lön, i 14 dagar.
Arbetssökande, behovsanställda och föräldralediga får i stället ett karensavdrag från sin sjukpenning från Försäkringskassan som är på 20 procent av den sjukpenning du beräknas få en genomsnittlig kalendervecka.
Hur fungerar det med mat och boende på kurs?

Om kursen är en internatkurs bor du och äter på kursgården/hotell. På externatkurser (där du inte bor kvar) som är en dag eller mer ingår måltider.

Hur funkar Transports inkomstförsäkring?

Det är en särskild försäkring som förbundet tecknar med Folksam. Ersättningstaket för vanlig a-kassa motsvarar 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst upp till 25 025 kronor per månad. Genom vår inkomstförsäkring får du skydd på inkomster upp till 80 procent av en ersättningsgrundande inkomst utan övre gräns. Ditt skydd sträcker sig under som längst 100 dagar.

För att få inkomstförsäkring ska man uppfylla kraven för inkomstrelaterad a-kasseersättning, ha varit medlem i Transport samt i Transports eller annan a-kassa i minst tolv månader. Ansökan sker på särskild blankett. Dessutom ska man betala korrekt medlemsavgift.

Läs mer om inkomstförsäkringen

Hur lång uppsägningstid har jag om jag säger upp mig själv?

Det beror på om du är tillsvidareanställd eller inte. Som tillsvidareanställd har du en månads uppsägningstid. Under provanställning gäller 14 dagar.

Uppsägningstid från arbetsgivarens sida är, vid tillsvidareanställning, olika lång beroende på hur länge du varit anställd.

Hur många semesterdagar kan jag spara?

Du kan spara max 5 dagar per år men får bara spara dem i 5 år. Du har alltså ingen rätt att ha fler än totalt 25 sparade dagar.

Hur mycket får man maximalt jobba?

Det går inte att ge ett entydigt svar på detta, då det bland annat beror på i vilken bransch du jobbar samt om du omfattas av kollektivavtal eller inte. Arbetstidslagen är grunden. Men fack och arbetsgivare kan komma överens om avsteg från lagen. Dessutom finns, i vissa branscher, särskilda regler kring exempelvis körtider.

Hur och varför sätts företag i konkurs?

När ett företag inte har pengar för att betala sina skulder säger man att företaget är på obestånd. Företagsledningen, eller någon av dem som företaget har skulder till, kan då begära att företaget sätts i konkurs. Ibland är det facket som begär att företaget ska sättas i konkurs för att de har löneskulder till en eller flera medlemmar i facket.

En konkursbegäran lämnas till tingsrätten och det är de som bestämmer om företaget ska sättas i konkurs eller inte. Om tingsrätten sätter företaget i konkurs utser de också en konkursförvaltare.

Som anställd märker du att en konkurs är på gång genom att du inte får din lön i rätt tid. Företag går ofta i konkurs några dagar före eller efter avlöningsdagen. Du får sedan information från konkursförvaltaren, eller ibland från facket, att arbetsgivaren satts i konkurs.

Hur varmt/kallt får det vara på arbetsplatsen?

Det finns inga entydiga gränser för temperaturer varken uppåt eller nedåt. Däremot finns Arbetsmiljölagens generella bestämmelser om att man inte ska må dåligt eller bli sjuk på jobbet.

Gränsen går alltså inte vid en viss temperatur, utan när den enskilde lider skada av sitt arbete. Det är olika för olika personer. Prata med ditt skyddsombud ifall du upplever temperaturen som ett arbetsmiljöproblem.

Den enklaste åtgärden om det blir för varmt är förstås att släppa in mer luft där du arbetar. Om det inte är möjligt ska du prata med din arbetsgivare, ett skyddsombud eller – om inget skyddsombud finns – det regionala skyddsombudet på din avdelning.

De åtgärder som arbetsgivaren kan ta till är exempelvis arbetsrotation eller kortare arbetspass om du arbetar på t.ex. en bensinstation eller terminal.

Om du kör bil är vår absoluta mening att det finnas AC i bilen. Finns inte det bör du prata med arbetsgivaren, ditt skyddsombud eller din lokalavdelning om det.

 

Hur vet jag vilken som är min lokalavdelning?

Alla medlemmar tillhör en lokalavdelning och en sektion. På en del arbetsplatser har vi klubbar. Var du hör hemma i organisationen beror på var din arbetsgivare finns – inte var du själv bor. Sök din avdelning via menyn här på sidan.

Jag är anställd på bemanningsföretag och jobbar på olika arbetsplatser med olika kollektivavtal. Vilket fack ska jag vara med i?

Det finns inte ett speciellt förbund för bemanningsbranschen, LO-förbunden har delat upp ansvaret sinsemellan.
Ring gärna så hjälper vi dig att hitta rätt fackförbund: 010-480 30 00

Jag är anställd på visstid i tre månader. Hur lång uppsägningstid har jag?

Du har ingen uppsägningstid, såvida ni inte gjort någon specifik överenskommelse om det. Ditt anställningskontrakt gäller för de tre månader ni tecknat, och både du och din arbetsgivare är bundna av detta. Endast en ny överenskommelse er emellan kan ändra på detta, i annat fall gäller befintligt anställningsavtal.

Jag är inte medlem i Transport. Varför kan jag inte läsa hela kollektivavtalet – det omfattar ju mig?

Kollektivavtalet är resultat av gemensam ansträngning från förbundets medlemmar. Medlemmarna har valt att betala sin medlemsavgift, upprätthållit avtalet på arbetsplatsen, kommit med förslag på vad som behöver förändras, och inte minst varit med och tagit strider när det behövs.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på att var och en tar sitt ansvar för att förbättra sina egna villkor. Verktyget är fackligt medlemskap. Den som väljer att stå utanför, har dels valt en risk för egen del: att stå ensam när det blir problem på arbetsplatsen, och dels valt att inte bidra till de gemensamma ansträngningarna.

Om du inte är medlem i Transport kan du vända dig till din arbetsgivare för information om kollektivavtalet.

Jag är lastbilschaufför men jobbar åt ett livsmedelsföretag. Varför ska jag inte vara med i Transport?

LO-förbunden är inte uppdelade utifrån yrke utan utifrån vilken bransch som man jobbar i. Det kallas internt för industriförbundsprincipen. Den bygger på att företagets huvudsakliga verksamhet bestämmer vilken bransch, vilket avtal och vilket förbund som är aktuellt.
Grundtanken är att det aldrig får finnas konkurrerande fackförbund på en och samma arbetsplats.

Jag har blivit skadad i arbetet. Vad gör jag?

Det är viktigt att du anmäler tidigt och att du har medicinska underlag, till exempel läkarintyg eller en journalkopia. För att ta del av arbetsskadeförsäkringen måste du kunna bevisa hur skadan hänger ihop med jobbet.

1

Ta kontakt med ditt skyddsombud

Först av allt bör du ta kontakt med skyddsombudet på din arbetsplats eller kontakta din lokala Transportavdelning. Det är mycket viktigt eftersom mycket kan gå förlorat om inte skyddsombudet bereds tillfälle att yttra sig eller ens känner till vad som hänt.

2

Anmäl arbetsskada direkt på webben

Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har en gemensam webbplats där du enkelt kan anmäla en arbetsskada: anmalarbetsskada.se Ditt skyddsombud eller lokala Transportavdelning kan hjälpa dig med anmälan och att dokumentera arbetsskadan.

Jag har bytt jobb och ska byta fackförbund till Transport. Hur gör jag?
 • Kontakta ditt tidigare fackförbund och begär utträde.
 • Du blir enklast medlem i Transport här på hemsidan. Under ”Övrig information” i formuläret kan du nämna att du går över från ditt tidigare fackförbund.

Om du har några frågor är du välkommen att ringa oss på 010-480 30 00.

Jag har fått erbjudande om ett jobb i Sverige, men där arbetsgivaren är registrerad i annat EU-land

Det kan uppstå en hel mängd frågetecken – inte bara att det kan saknas kollektivavtal utan också kring inbetalning av skatt, vem som är skattskyldig, sociala avgifter, försäkringar, och vilken lagstiftning som ska gälla ifall det uppstår problem och tvister. Kontakta Arbetsförmedlingen för hjälp med dessa frågor.

Jag har fått tre varningar av min arbetsgivare. Blir jag av med anställningen då?

Det finns en myt som säger att man kan få tre varningar, och sedan blir man av med jobbet. Det finns inga sådana regler, utan du kan faktiskt bli av med jobbet utan att ha fått en enda varning. På samma sätt kan du kanske ha fått fem varningar utan att förlora jobbet. Man måste alltid göra en individuell bedömning, där man väger in vad det är för brister du haft i din tjänsteutövning, hur länge du varit anställd, hur lång tid som löpt mellan varningarna och så vidare.

Om du fått en varning du tycker är felaktig bör du kontakta din lokalavdelning så snabbt som möjligt för hjälp.

Jag har flyttat. Hur anmäler jag det till Transport?

Enklast gör du det genom att logga in här på hemsidan och fylla i de nya uppgifterna. Du kan också ringa 010-480 30 00.

Jag har fyllt 67 men får fortsätta jobba hos min arbetsgivare. Vad har jag för uppsägningstid?

Efter att du fyllt 67 har du rätt till en månads uppsägningstid.

Jag har gjort mig illa i ryggen och är sjukskriven två månader. Finns några försäkringar?

Det beror på om olyckan hände på jobbet eller inte och vilken typ av skada du fått. Ryggskott räknas i normalfall inte som olycka. Jobbolyckor ska, ifall du omfattas av kollektivavtal, täckas av TFA – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, som är en av avtalsförsäkringarna. Dessutom kan det vara frågan om en arbetsskada. Om ett fordon är inblandat ska ersättningar betalas av fordonsförsäkringen.

Olyckor på fritiden ingår inte i den kollektiva hemförsäkringen men du kan ha tecknat tillvalsförsäkringen MOFF – Medlemsolycksfall fritid.
Avtalsgruppsförsäkring sjukdom (AGS) via AFA-försäkring, ger pengar vid sjukskrivning från dag 15 till dag 360. Kontakta försäkringsinformatören på din lokalavdelning för mer information.

Mer läsning: Guide: Skadad eller sjuk

 

Jag har haft för hög inkomst anmäld och alltså betalat fel medlemsavgift. Får jag tillbaka mellanskillnaden till rätt avgift i efterhand?

Nej, såvida det inte är Transport som gjort något fel. Avgiften är reglerad i stadgarna och där framgår också att det är din skyldighet som medlem att meddela ändringar löpande. Ta därför för vana att göra det med jämna mellanrum – antingen genom att logga in på hemsidan eller genom att ringa oss på 010-480 30 00.

Jag har inte fått de semesterveckor jag begärt i sommar. Vad kan jag göra åt det?

Du har rätt att vara ledig i fyra sammanhängande veckor under perioden juni–augusti. Men du är aldrig garanterad att få exakt de veckor du begärt. Om ni exempelvis är flera på arbetsplatsen som önskat samma veckor avgör arbetsgivaren hur ledigheten fördelas mellan er under perioden.

Jag har jobbat på ett ställe i fyra månader, men har ännu inte fått något anställningsbevis – vad gäller?

Det vet du inte. Det är arbetsgivarens skyldighet att se till att du får ett anställningsbevis – båda parter ska ju vara trygga i vad som gäller. Muntliga överenskommelser gäller visserligen, men det kan vara svårt att bevisa vad ni kommit överens om ifall något skulle hända. Begär ett anställningsbevis av din arbetsgivare, och kontakta oss på 010-480 30 00 om det blir fortsatta problem.

Jag har läst i kollektivavtalet att jag har rätt till OB-ersättning som jag inte fått. Kan jag begära det retroaktivt?

Säg till din arbetsgivare att du upptäckt att det blivit fel med din OB-ersättning, och begär att få det retroaktivt. Fungerar inte det, så bör du kontakta din lokala Transportavdelning för råd och hjälp.

Jag har oregelbundna arbetstider och därför olika inkomst. Hur räknas fackavgiften ut då?

Fackavgiften baseras på vad du tjänar brutto – före skatt – inklusive OB och andra tillägg (förutom övertidsersättning). Du med oregelbunden inkomst får uppskatta ett genomsnitt. Ring oss på 010-480 30 00 så hjälper vi dig.

Jag har sagt upp mig och har sparade semesterdagar. Vad händer med dem?

Grundprincipen är att du jobbar kvar till din sista anställningsdag och får ut sparade semesterdagar i pengar. Enligt de flesta kollektivavtal ska du få dem så snabbt som möjligt – en tumregel är med nästa månadslön. Se exempelvis § 30 i Semesterlagen.

Jag jobbar deltid. Kan min arbetsgivare beordra mig att jobba över?

När man jobbar deltid så kallas det inte övertid utan mertidsarbete. Övertid är beordringsbar. Mertid är det inte.

Jag lyfter tungt på jobbet. Hur mycket ska man maximalt lyfta manuellt?

Det finns ingen reglerad maxvikt för manuella lyft. Utgångspunkten är att man ska undvika manuella lyft i arbetet och istället använda lämpliga hjälpmedel. Vanligt vid överbelastning är skador i ländryggen, muskler, senor och leder. Därför bör det inte förekomma lyft över 25 kg i normalfallet. Något enstaka lyft över 25 kg kan förekomma om arbetsställningen är bra.

 

Arbetsmiljölagens utgångspunkt är att ingen ska slitas ut på jobbet. Därför är din första åtgärd alltid att säga ifrån när det inte känns bra. Arbetsgivaren har skyldigheter att förebygga skador utifrån hur arbetssituationen ser ut.

Det du kan göra är att kontakta ditt skyddsombud eller din avdelning och begära översyn utifrån AFS 2012:2 om belastningsergonomi och AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete. Det kan visa sig att det finns brister som det går att göra något åt.

Jag ska börja plugga. Hur gör jag med mitt medlemskap i facket?

Om du vill vara kvar som medlem i facket så fortsätter dina medlemsrättigheter att gälla precis som tidigare. Anmäl att du studerar och din ändrade inkomst, så justeras förbundsavgiften. Ändringen gör du enklast genom att logga in här på hemsidan. Du kan även ringa oss på 010-480 30 00

Jag ska börja studera på högskola eller folkhögskola. Har jag rätt att vara ledig för studier?

Rätten till ledighet regleras i Lagen om tjänstledighet för studier. Den innebär att du har rätt att vara tjänstledig men du måste ha anmält det tillräckligt långt innan. Det är en bedömningsfråga beroende på hur stort företaget är, hur enkel du är att ersätta med mera. Arbetsgivare kan inte neka dig tjänstledigt men däremot skjuta upp när tjänstledigheten börjar, upp till sex månader från ansökan.

Ett tips är att du ansöker om ledighet redan i samband med att du söker kursplats. Skulle du sedan inte komma in på tänkt utbildning, ta tillbaka din ledighetsansökan hos arbetsgivaren snarast.

Jag ska byta arbetsgivare. Vad ska jag tänka på?

Dels behöver du uppdatera uppgifterna i vårt medlemsregister. Det gör du enkelt genom att logga in här på hemsidan. Men framförallt måste du dubbelkolla så att arbetsgivaren är seriös och att det finns kollektivavtal. Det kan vi hjälpa dig med! Ring 010-480 30 00

Jag ska byta arbetsgivare. Vad ska jag tänka på?

Dels behöver du uppdatera uppgifterna i vårt medlemsregister. Det gör du enkelt genom att logga in här på hemsidan. Men framförallt måste du dubbelkolla så att arbetsgivaren är seriös och att det finns kollektivavtal. Det kan vi hjälpa dig med! Ring 010-480 30 00

Jag ska gå en facklig kurs. Har jag rätt att vara ledig?

Det varierar. När du anmäler ditt intresse till en kurs, får du information av din studieorganisatör kring vad som gäller och hur du ska hantera din ledighetsansökan.

Jag ska jobba i annat EU-land åt en arbetsgivare i det landet. Vad ska jag tänka på?

Om du ska jobba åt exempelvis ett danskt företag, i Danmark vet vi att det är dansk arbetsrätt, skatt och facklig organisation som berörs. Vänd dig i första hand till berört fackförbund i det landet.

Du kommer också att behöva kolla upp hur det kommer funka med dina rättigheter vad gäller socialförsäkringar (a-kassan, sjukpenning med mera) och vad som gäller i det andra landet.

Jag ska jobba utomlands. Hur gör jag med mitt fackliga medlemskap?

Vad gäller det fackliga medlemskapet bör du gå med i facket i arbetslandet ifall du ska jobba där en längre tid.

Jag tänkte gå med i facket, men vill vara säker på att få hjälp med mitt problem

Du kan inte vara säker på att få hjälp. Vi tar inte itu med ärenden som uppstått innan det fackliga medlemskapet inleds. Undantag görs, men den bedömningen görs på lokalavdelningen.

Jag var nästan med om en olycka på jobbet – det var nära ögat. Vad ska jag göra?

Vi brukar säga ”ett OJ! ska aldrig bli ett AJ!”. Med andra ord – vi måste reagera när något kunde gått fel och göra vad som går för att förebygga det. Så att det inte inträffar en riktig olycka nästa gång.

Skriv en tillbudsrapport och lämna till din närmaste chef. Om du behöver hjälp, fråga ditt skyddsombud eller kontakta din lokala Transportavdelning. Du kan också prata med arbetskamraterna och diskutera om det finns andra sätt att göra jobbet på.

Ta upp det med chefen och se till att få dokumentation på det nya arbetssättet.

Jag vill betala med autogiro – hur gör jag?

Det allra enklaste sättet att byta till autogiro är att göra via din internetbank.

Du kan också skriva ut en blankett för autogiromedgivande och skicka in till oss portofritt. Tänk på att skriva ut den dubbelsidigt.

Ett tredje sätt är att ringa oss på 010-480 30 00 så skickar vi hem en blankett som du fyller i och postar.

Jag vill lämna Transport och inte gå med i något annat förbund. Hur gör jag?

Ring 010-480 30 00 så får du hjälp med utträdet.

Kostar det något att gå en facklig kurs?

Nej, det är gratis. Dessutom kan du ha rätt till ersättning för utebliven arbetsinkomst. Fråga studieorganisatören på din avdelning.

Min arbetsgivare sa idag att jag är uppsagd. Har hon rätt att göra så?

Det beror på vilken anställningsform du har. Är du provanställd kan arbetsgivaren avbryta din anställning med 14 dagars varsel. Detta kan även gälla om du har ett längre vikariat. Är du däremot tillsvidareanställd ska du omgående kontakta Transport så att vi kan se så att allt har gått rätt till.

Min arbetsplats stänger fyra veckor i sommar, men jag har bara två veckors betald semester kvar. Kan jag tvingas ta ut obetald semester?

Arbetsgivaren har rätt att stänga arbetsplatsen om de anställda underrättas i god tid. Men som anställd kan du aldrig tvingas att ta ut obetald ledighet, och inte heller att ta förskottssemester. Därför är arbetsgivaren skyldig att ordna med jobb om du inte har betald semester att ta ut, alternativt betala lön under perioden som arbetsplatsen håller stängt.

Min mamma har gått bort och nu ska hon begravas. Har jag rätt till permission?

Kollektivavtalet ger dig rätt till åtminstone en dags permission (betald ledighet) i samband med begravningen. Rätten till permission gäller ofta vid liknande särskilda händelser såsom bröllop, egen 50-årsdag med mera. Läs i ditt kollektivavtal för att se de specifika villkoren i det, eller kontakta oss på 010-480 30 00.

När kan jag ta ut semester?

Grundprincipen i semesterlagen är att semester ska tas ut med minst fyra veckor i följd under sommarmånaderna juni-augusti. Så långt har du som arbetstagare stora möjligheter att hävda din rätt till ledighet.

Vad gäller sommarsemestern har du också rätt att få besked två månader innan, såvida det inte finns särskilda skäl.

Under resten av året är det svårare att peka ut några entydiga regler. Ring oss vid frågor: 010-480 30 00

När måste min chef lämna besked om jag har fått semestern beviljad eller ej?

Senast två månader före ledigheten ska du ha fått veta om du fått ledigt de veckor du begärt.

Om jag är sjuk eller föräldraledig, betalar jag då lägre fackavgift?

Ja, förbundsavgiften styrs av inkomst vilket gör att den sjunker medan du exempelvis studerar, är föräldraledig eller sjukskriven. Anmäl genom att logga in på hemsidan eller ring 010-480 30 00

Tänk också på att det finns särskilda försäkringar och avtalsförmåner vid sjukdom och föräldraskap. Två av dem är är föräldrapenningtillägget samt premiebefrielseförsäkringen för avtalspension eller föräldraledighet.

Läs mer om försäkringar

Om jag orsakar en olycka på mitt jobb så att något går sönder, kan arbetsgivaren dra av kostnaden för detta på min lön?

I normalfallet inte. Ring oss på 010-480 30 00 så hjälper vi dig om arbetsgivaren hävdar det.

Sommarjobb – vad ska man tänka på?

Sommarjobbet är för många det första mötet med arbetsmarknaden och det är inte självklart att man känner till sina rättigheter. Här kommer en kort checklista:

 • Jobba aldrig utan försäkring
 • Kolla att du får semesterersättning
 • Aldrig svartjobb
 • Spara lönebeskedet
 • Känns något galet – tveka inte att ta hjälp. Ring t.ex. Fackets hjälptelefon på 020-56 00 56
Spelar det någon roll om min arbetsgivare har kollektivavtal eller inte?

Det spelar mycket stor roll. Det är kollektivavtalet som reglerar dina anställningsvillkor, till exempel lön, hur schema kan läggas, arbetsmarknadsförsäkringar, avtalspension, föräldrapenningtillägg med mera.

Utan kollektivavtal är du mindre skyddad i din anställning, och inte heller Medbestämmandelagen gäller fullt ut. Meddela alltid Transport när du byter arbetsgivare, så att vi får chans att verka för att det ska finnas kollektivavtal där du arbetar!

Tjänar jag in några semesterdagar under föräldraledigheten?

Under de fyra första månaderna av föräldraledigheten (120 dagar) tjänar du in semester som vanligt. Det betyder att du tjänar in 9 betalda semesterdagar om du har 25 semesterdagar per år. Om du är ensam vårdnadshavare tjänar du in semester under de 180 första dagarna av föräldraledigheten.

Vad är egentligen övertid?

Övertid regleras dels i lagstiftning, dels i kollektivavtalen där också den särskilda övertidsersättningen finns.

Utöver detta finns alltid arbetstidslagens bestämmelser att ta hänsyn till. Här finns bland annat regler kring total arbetstid, maximalt uttag av övertid och nödfallsövertid.

Det förekommer många uppfattningar om hur man räknar övertid, och det går inte att ge ett exakt heltäckande svar.
Men grundprincipen är:

 1. a) Du har ett anställningsmått i ditt anställningsbevis. Det kan uttryckas i antal timmar per vecka eller procent. Detta motsvarar en normalvecka.
 2. b) Normalveckan översätts sedan i ett schema. Beroende på vad kollektivavtalet säger, kan detta ske i olika former och variera mellan veckor.
 3. c) Övertid räknas sedan i förhållande till schemat. I en del kollektivavtal räknas det från dag till dag, i andra avtal beräknas övertid gentemot andra tidsperioder.

Övertid gäller alltid i förhållande till schemat.

Vad är skillnaden mellan rast och måltidsuppehåll?

Rast är ett obetalt uppehåll i arbetet, som bör framgå i schema, där du inte behöver finnas tillgänglig.

Måltidsuppehåll är betald arbetstid och du ska finnas tillgänglig i anslutning till arbetsplatsen.

Vad är skillnaden mellan semesterlön och semesterersättning?

Semesterlön gäller för tillsvidareanställda och andra som samlar ihop till sin semester under hela året. Då tjänar man ihop både till pengarna (semesterlönen) och dagarna.

Semesterersättning kallas det för dem med osäkra anställningsformer, exempelvis behovsanställda och timvikarier. Den kan betalas ut varje månad som tillägg på lönen – men man tjänar alltså inte ihop lediga dagar.

Vad bestämmer medlemsavgiften?

Avgiften till Transport består av två delar: förbundsavgiften och avdelningsavgiften. Bägge beror på din inkomst. Transport tillämpar 13 olika avgiftsklasser motsvarande 1,5–2,5 procent av bruttolönen.

Om du betalar fel fackavgift kan det bero på att vi har fel uppgift om din inkomst. Det ändrar du enkelt genom att logga in här på hemsidan. Du kan också ringa 010-480 30 00.

Vad går medlemsavgiften till?

Den allra största utgiftsposten är personal – alltså förhandlande ombudsmän, administrativ personal, utredningsresurser, studieverksamheten och så vidare.

Andra stora kostnader är bland annat medlemsförsäkringen, kontorshyror, inkomstförsäkringen samt att bygga konfliktfonder (strejkkassor).

Vad händer om arbetsgivaren är skyldiga de anställda lön?

När ett företag går i konkurs är de ofta skyldiga de anställda lön. Det kan vara den sista månadslönen och semesterersättning från föregående år. Den anställde får ut pengarna via något som kallas lönegaranti.

En lag som heter förmånsrättslagen talar om vilka löneskulder som lönegarantin betalar vid konkurs. Om du har andra lönekrav än de i punktlistan nedan kan Transport upplysa dig om det finns möjlighet att få ut pengarna genom lönegarantin, eller om pengarna är förlorade.

Lönekrav du kan få ut från lönegarantin

 • Lön för de dagar du arbetat, räknat tre månader bakåt från den dag företaget begärts i konkurs. Till exempel lön för tiden den 1 jan–31 mars, om konkursbegäran sänts in den 31 mars.
 • Innestående semesterlön från pågående och föregående intjänandeår, den 1 april–31 mars.
 • Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstid.

Kontakta oss på 010-480 30 00 så hjälper vi dig med dina frågor.

Vad händer om jag är med i fel fackförbund?

Det innebär att du visserligen omfattas av medlemsrättigheterna i detta förbund (exempelvis rätten till inflytande, försäkringar, åka på kurser med mera) men när det kommer till eventuella problem på arbetsplatsen, tolkning av avtalet, förhandlingar med mera, så riskerar du att få sämre hjälp.

Det förbund som du är med i, är ändå inte berörd part i avtalet och har alltså inga juridiska möjligheter att hävda dina rättigheter. Man måste lämna fullmakt till berört förbund. Dessutom är det osäkert vad förbundet då vet om själva avtalet och hur dess olika delar ska tolkas.

Vad kostar det att vara med?

Avgiften beror på hur mycket du har i inkomst. Transport tillämpar 13 olika avgiftsklasser. Här kan du räkna ut din avgift

Vad ska jag ha i lön? Jag jobbar på ett företag med kollektivavtal.

I varje kollektivavtal finns uppställningar av olika lönetariffer beroende på utbildning, arbetsuppgifter, erfarenhet med mera. Dessutom kan det finnas lokala överenskommelser. Logga in på hemsidan för att läsa ditt avtal.

Kom ihåg att kollektivavtalen reglerar alltid lägsta tillåtna löner – aldrig högsta. Det finns aldrig några hinder uppåt.

Mer läsning: Guide: Rätt lön?

Vad ska jag ha i lön? Jag jobbar på ett företag utan kollektivavtal.

Utan avtal är lägsta lagliga lön noll kronor, och facket har inga verktyg att komma åt arbetsgivaren vid problem. Det är med andra ord helt upp till dig och arbetsgivaren att komma överens.

Mer läsning: Guide: Rätt lön?

Varför är det så viktigt med anställningsbevis?

Anställningsbeviset är ett grundläggande dokument som visar bland annat

 • att du har ett jobb
 • vilka uppgifter du anställts för
 • vilken anställningsform som gäller
 • ditt anställningsmått (antal timmar)
 • hur din lön regleras

Att inte få anställningsbevis är ofta ett tecken på att arbetsgivaren inte är seriös i övrigt heller.

Alla fackliga förhandlingar och tvister, bygger på att hävda och försvara det man kommit överens om. Då måste det vara tydligt uttryckt vad man faktiskt avtalat.

Varför är det tre månaders uppsägningstid på det fackliga medlemskapet?

Enligt våra stadgar tillämpar vi tre månaders uppsägningstid. Det beror på att medlemskapet innefattar flera försäkringar, som det är uppsägningstid på för vår del. Under uppsägningstiden gäller alltså dina medlemsförsäkringar och andra förmåner precis som vanligt. Dubbelkolla gärna ditt försäkringsskydd under tiden.

Varför gå med i facket om jag inte har någon säker nytta av det?

Vad du kan vara säker på är att

 • genom ett fackligt medlemskap ökar möjligheterna att problemen aldrig behöver uppstå, eller åtgärdas innan de vuxit sig för stora
 • genom facket kan du gå en kurs och lära dig bevaka dina rättigheter själv
 • i facket kan vi gemensamt arbeta med att förebygga problemen i branschen.
 • Facket är inte ett försäkringsbolag eller myndighet. Facket är ett handslag mellan dig och dina branschkollegor.
Vilket förbund ska jag vara med i?

Du ska vara medlem i det förbund som bär kollektivavtalet i den bransch du jobbar. Om du inte vet, fråga arbetsgivaren eller den fackliga lokalavdelningen. Det är avtalet och branschen – inte yrket – som styr. Om du har flera olika jobb som hör till olika förbund, bör du räkna utifrån din huvudsakliga inkomst.

Ring gärna så hjälper vi dig att hitta rätt fackförbund: 010-480 30 00

Karensavdrag från 1 januari 2019

Från den 1 januari 2019 ersätts karensdagen vid sjukdom med ett karensavdrag. Här kan du läsa om vad det innebär.

Karensavdrag – vad är det?

Guider och vägledningar

Här finns mer information om vad som gäller i några olika situationer.

Guide: Skadad eller sjuk

Guide: Semester

Guide: Rätt lön?

Guide: Anställningsbeviset

Guide: Tvister och konflikter

Guide: Lagar i arbetslivet

010-480 30 00

Vi på Transport på direkten hjälper dig måndag–fredag 8–18. Vi svarar på dina frågor om arbetsrätt, kollektivavtal, arbetsmiljö och medlemsadministration. Välkommen med din fråga!