Bemanningsavtalet klart – konflikten avblåst

17/12 | LO-förbunden och Kompetensföretagen sade på torsdagskvällen ja till medlarnas bud om ett nytt kollektivavtal för bemanningsanställda. Det innebär att pensionerna för bemanningsanställda nu är säkrade och den varslade konflikten är avblåst.

– Vi är oerhört nöjda att vi i och med detta lyckats säkra likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och de anställda i kundföretagen, säger Kent Ackholt, LOs ombudsman med ansvar för bemanningsavtalet.

Det nya avtalet ligger inom ramen för det så kallade märket som motsvarar 5,4 procent i löneökningar.

LO-förbunden har i och med avtalet säkrat pensionerna för de bemanningsanställda, både genom att man enats om att införa den överenskommelse som tidigare tecknats mellan LO och Svenskt Näringsliv, samt genom att de bemanningsanställda nu garanteras att få del av de extra pensionsavsättningar som görs på respektive kunds område.

Sammanlagt berörs omkring 115 000 bemanningsanställda.

År 2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs 14 medlemsförbund. Syftet med avtalet är att de som jobbar på bemanningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Därmed minskar risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats. Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.


LO-förbunden varslar om konflikt för bemanningsanställda

LO-förbunden varslar om stridsåtgärder mot Kompetensföretagen för att säkerställa likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och anställda vid kundföretagen

– Det ska inte vara billigare att ta in bemanningsanställda än att ha ordinarie personal. De bemanningsanställda ska inte heller ha sämre villkor. Detta vill inte Kompetensföretagen gå med på, säger Kent Ackholt, samordningsansvarig på LO för det gemensamma bemanningsavtalet.

– Trots långa förhandlingar har vi inte lyckats att nå fram till en uppgörelse med motparten varför vi tvingas att vidta dessa åtgärder som alla LO-förbunden står bakom. Vi står givetvis till förfogande om motparten vill fortsätta förhandlingarna, säger Kent Ackholt.

Om bemanningsavtalet

2000 tecknades det första avtalet inom LO för anställda i bemanningsföretag. Avtalet gäller för alla LOs 14 medlemsförbund. Syftet med avtalet är att de som jobbar på bemanningsföretag ska skyddas av ett kollektivavtal i likhet med villkoren på den övriga arbetsmarknaden. Därmed minskar risken för konkurrens om lönevillkor och andra anställningsvillkor mellan olika grupper på en arbetsplats. Avtalet ska förhindra att de egna anställda byts ut mot inhyrda som är billigare på grund av lägre lön och sämre villkor.

Avtalet löpte ut igår klockan 21.29 och inga nya förhandlingstider är utsatta.

Varslet är i två steg. Det första träder ikraft 18 december klockan 06:00 och omfattar en nyanställningsblockad, övertidsblockad och en mertidsblockad.

Den andra delen av varslet träder ikraft 7 januari 06:00 och omfattar total arbetsnedläggelse för cirka 1 000 personer som är inhyrda på följande arbetsplatser:

  • ICA:s lager i Helsingborg
  • Volvo personvagnar AB i Olofström
  • Q-Med AB i Uppsala
  • Sandvik Mining and Construction Tools AB i Sandviken
  • Marabou, Mondelez Produktion AB, i Upplands Väsby
  • Barilla Sverige AB i Filipstad
  • Göteborgs hamn, APM Terminals Gothenburg
  • DSV Solutions AB i Landskrona

(Text från LO.se, publicerad 9/12 2020)


Ytterligare information

De 14 LO förbunden med LO som samordnare, har sedan förhandlingarna med Almega Kompetensföretagen om nytt kollektivavtal strandade, sagt upp mellanvarande kollektivavtal och  varslat om konflikt.

Det varsel som är överlämnat är utformat som en ”två-stegsraket”

Från den 18 december klockan 06.00 är det blockad mot nyanställningar, övertid och mertid.

Från den 7 januari klockan 06.00 kommer bemanningsanställda som är utbokade på ett antal så kallade kundföretag tas ut i strejk, samt arbetet blockeras att utföras av bemanningsanställda.

Detta varsel förhindrar inte att de företag som anlitat bemanningsföretag kan anställa egen personal för att få arbetsuppgifterna utförda.

Medlare är nu inkopplade för att försöka få parterna att nå en överenskommelse.

De frågor som har som är föremål för förhandling under medling är hur de kostnader den pensionsöverenskommelse som LO och  svenskt näringsliv träffat ska avräknas i bemanningsavtalet.

LO förbundens uppfattning är att kostnaden om 0,38% ska dras från den märkessättande siffran på 5,4%. Arbetsgivarna å sin sida hävdar att kostnaden ska räknas av krona för krona i befintliga ersättningsnivåer i avtalet, ex semesterersättning och OB-tillägg.

Detta synsätt från arbetsgivarnas sida skulle med tid utarma innehållet i avtalet, samt bidra till att avtalet inte heller längre kan betraktas som konkurrensneutralt i jämförelse med avtalsvillkor som reglerar anställningsvillkor hos så kallade kundföretag.