Kollektivavtal finns på Ingram Micro i Brunna

14/7-2021. De senaste veckorna har det skrivits en del i media om arbetsvillkoren och situationen på arbetsplatsen Ingram Micro i Brunna, där företaget Zalando har ett av sina lager. Transport och Ingram Micro har kollektivavtal, enligt förbundsprincipen och den svenska modellen, där vi och företaget har en god samverkan.

Nedan följer ett antal frågor och svar som Transports Avdelning 5 tagit fram för att klargöra vår syn på situationen.


Hur jobbar Transport med situationen på Ingram Micro och vad gör Transport för att förbättra arbetsmiljön?

Vi har och fortsätter att arbeta hårt för att förbättra arbetsmiljön. En viktig del är att vi utbildar medarbetare så att de vet var de ska vända sig och hur de ska agera vid problem. Transport har fackliga utbildningar på betald arbetstid för medarbetarna. Två utbildningar hålls varje vecka. Utbildningen kommer efter ett skadestånd som omvandlades till fackliga utbildningar på betald arbetstid, efter förhandling med Transport. Vi har hittills utbildat över 150 medarbetare i hur man gör för att påverka sin arbetsmiljö, en skyddsfrågas väg, och utbildningarna fortgår tills samtliga medarbetare är utbildade.

Vi har förhandlat fram stolar för att medarbetarna ska kunna variera arbetsställning under arbetspassen. Företaget har anlitat en ergonom för att ta fram förslag och stolarna ska provas ut av medarbetare samt riskbedömning ska göras av Transport utsett skyddsombud.

Vi har sett över klimatet i lokalerna. Företaget har nu ett fläktsystem på dygnet runt, även när lokalerna är tomma. Detta för att kunna ha en behaglig arbetsmiljö för medarbetarna. Det finns tydliga rutiner nedskrivna vad gäller vattenstationer, temperaturloggar som kontrolleras flera gånger dagligen av väktare, extra raster och pauser schemaläggs, rotationsarbete samt att det finns svalare områden som man kan gå till för att svalka av sig om det till exempel kommer värmeböljor.

Vi har ständig kontakt med medarbetare och medlemmar. Senaste året har vi haft kontakt digitalt och i telefonsamtal på grund av pandemin. Nu när restriktionerna lättats har vi varit fysiskt på plats och hittills har vi träffat cirka 350 medarbetare.

Som medlem i Transport kan du alltid vända dig till oss för att få hjälp, råd och stöd.


Vad är Transports kommentar gällande de vittnesuppgifter som presenterats i media?

De uppgifterna har inte meddelats till Transport och är inte en bild vi känner till. Många medlemmar och medarbetare har i stället kontaktat oss och sagt att de inte alls känner igen den bild som Expressen framhäver i sin granskning.

Vi är medvetna om att det finns arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen och att allt inte är optimalt, vilket tyvärr inte är ovanligt på en stor arbetsplats. Därför arbetar Transport hårt med att förbättra situationen på arbetsplatsen.

Hur man som medarbetare kan agera och vilken hjälp man kan få är bland annat delar som Transport går igenom på de fackliga utbildningar som vi genomför på arbetsplatsen. Upplevs problem skriver man en tillbudsrapport, enligt gängse regler som är en skyddsfrågas väg. Om arbetsgivaren inte åtgärdar problemen blir det en fråga för skyddsombud samt Arbetsmiljöverket.


Stämmer det att de anställda får löneavdrag om de går på toaletten under ett arbetspass eller om de inte scannar ex antal produkter under en utsatt tid?

Det har enligt vår kännedom inte tillämpats löneavdrag på det här sättet. Då hade våra medlemmar hört av sig och fått hjälp att hantera det.


Stämmer det att anställda inte får sitta ner under hela sina arbetspass?

Nej, det är inget vi känner till, och är inte det som medarbetare vi pratar med på arbetsplatsen vittnar om. Det finns bänkar utplacerade för alla och stolar anpassade för arbetsplatsen för de med medicinska skäl samt för gravida. Vi har också förhandlat fram fler stolar för att anställda som har statiska arbetsmoment ska kunna variera arbetsställning under arbetspassen. Företaget har anlitat en ergonom för att ta fram förslag och stolarna ska provas ut av medarbetare samt riskbedömning ska göras av skyddsombud innan de är på plats. Medarbetare vittnar tvärtom om att de har en bra arbetsmiljö och trivs på sin arbetsplats.


Stämmer det att anställda inte får ha sina mobiltelefoner under arbetspassen?

Ja, och samtidigt ska det alltid gå att få tag i en medarbetare via företaget. Att inte ha mobiltelefon under arbetstid är inget nytt fenomen och är vanligt förekommande på många arbetsplatser och i flera branscher, av olika skäl. Denna fråga kommer inte Transport driva för att ändra just nu.


I Expressens granskning säger Transport att medlemmar vittnar om trakasserier från Syndikalisterna. Vad menas med detta?

Vi har sagt att det finns medlemmar och medarbetare som inte delar den bild som Expressens granskning framställer och att flera vittnat till Transport om att de inte behandlas väl av representanter från Syndikalisterna på arbetsplatsen.

Transport organiserar både anställda samt bemanningspersonal på Ingram Micro.

Transport rekommenderar alla medarbetare att gå med i Transport. Tillsammans driver vi fram förbättringar.


Hälsningar
Svenska Transportarbetarförbundet Avdelning 5


Läs mer

Läs gärna Transportarbetarens artikel om situationen: Röster inifrån Zalandos lager: ”Skräckbilden är inte sann”