VU-möte för avd. 1 & 2

VU-möte för avdelning 1 & 2.