VIT= Vi i transport sista anmälningsdatum 2019-08-16

Vi i Transport

Här får du grundläggande kunskaper om fackföreningens och förbundets mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället.

Målgrupp: Medlemmar utan fackliga uppdrag samt medlemmar som har eller förbereder sig inför att börja ett facklig uppdrag.

Mål: Det övergripande målet med är att du ska få kunskaper om fackföreningens, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Med utbildningen stärker du ditt självförtroende i rollen, blir säkrare på att kommunicera kring facklig frågor samt förstår din egen roll och delaktighet i föreningen.

Specifikt innebär detta att du efter genomgången utbildning ska ha, kunna värdera och tillämpa kunskaper om:
•utvecklingen inom svensk arbetsmarknad och arbetarrörelse
•de mest betydelsefulla lagarna på svensk arbetsmarknad
•vad som kännetecknar ett kollektivavtal, huvudinnehållet och grunderna för hur en avtalsförhandling går till
•de ideologiska grunderna inom svensk fackföreningsrörelse och vikten av att rekrytera nya medlemmar
•förbundets organisation och den demokratiska beslutsprocessen samt betydelsen av lokalt fackligt engagemang och arbete
•medlemsavgiften
•en god arbetsmiljö, och sambandet mellan miljö och hälsa
•vägar att utbilda sig vidare

Innehåll:
•Arbetarröelsens historia
•Nyliberalernas attack mot arbetarrörelsen
•Arbetarrörelsens ideologi och värderingar
•Transports organisation och stadgar
•Mötesteknik och demokrati
•Behovet av orgnisering och facklig kamp på arbetsplatsen
•Maktkampen på arbetsmarknaden
•Kollektivavtal och avtalsrörelsen
•Arbetsmiljö
•Avtals- och medlemsförsäkringar
•Utbildningsvägar

Förkunskapskrav: Startpunkten eller LO/ABF:s medlemsutbildning

Kurslängd: C:a 40 timmar. Internat Vid behov kan avdelningarna ha egna externatkurser; se din avdelnings hemsida

Praktiskt: Avdelningen ansvarar för ekonomin (skattefritt stipendium eller utbildningsarvode).

Förbundet ansvarar och betalar för materialet samt lämnar ViT-bidrag i den omfattningen förbundsstyrelsen årligen beslutar. För närvarande 2000 kr/ medlem efter genomgången utbildning

anmälan till studier.5@transport.se