Uppsökerivecka

Denna vecka åker vi runt och besöker medlemmar och arbetsplatser. Vi tillbringar ingen eller väldigt lite tid på avdelningen men vi är kontaktbara på telefon.