Uppsökerivecka

Denna vecka befinner vi oss på olika arbetsplatser runt om inom avdelningens gränser. Det betyder att kontoret är bemannat väldigt sporadiskt. Om du vill kontakta oss så gör du det lättast per telefon.