Transportsossen – medlems- & nomineringsmöte

Anmälan sker till ordförande Mats Öhman 0761/892790 eller ohmanlund@hotmail.com.

___________________________________________________________________________
Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.