Taxi/Bussektionen

Taxi/Bussektionen

Medlemsmöte i Taxi/Bussektionen

2018-11-26 18:00

Plats: Solna Folkets Hus, Skytteholmsvägen 2 nb, Solna

Ur dagordningen
Nominering fyllnadsval av sekreterare i avdelningen.
Nominering fyllnadsval av RSO perioden 1 jan 2019-31 dec 2019
Fyllnadsval av ledamöter och ersättare i sektionsstyrelse och representantskap
Arbetsmiljö
Rapporter
Övriga Frågor

Kaffe, te och mackor serveras från 17:30

Varmt välkomna!
Sektionsstyrelsen