Styrelseutbildning

Styrelseutbildning för avdelningsstyrelsen.