Styrelsemöte 4-5/10

Styrelsemötet hålls i Sundsvall.