Styrelsemöte

Den 04 juni har avdelningsstyrelse möte med start kl. 09:00