Digitalt möte med Söderhamnssektionen!

Digitalt Sektionsmöte via Teams!

Då var det dags för sektionsmöte i Söderhamnsektionen.

Med anledning av de utökade restriktionerna kommer vi att göra ett försök med ett digitalt möte via TEAMS.

Följ länken nedan för att delta på mötet.

Anslut på din dator eller mobilapp
Klicka här för att delta i mötet.

Eller ring in (endast ljud)
+46 8 502 413 79,,966736978#
Telefonkonferens-ID: 966 736 978#

DAGORDNINGFÖRSLAG TILL SEKTIONENS NOMINERINGSMÖTE

  1. Mötets öppnande
  2. Förslag till dagordning
  3. Val av protokollsjusterare
  4. Nominering till Sektionsuppdrag
  5. Budgetpresentation av nästa årsbudget för Avdelningen
  6. Mål och Verksamhetsplan
  7. Val och Arbetsordning
  8. Frågor att hänskjuta till Avdelningen
  9. Övriga frågor
  10. Mötets avslutande

Välkomna!