Sektion 5´s årsmöte

Inbjudan till sektion 5´s årsmöte

Tisdagen den 26 januari, kl 18.00
LO-fackens hus i Avesta

Vill du delta digitalt?
Ring 08-50241379 och uppge sedan ID 581934564#

På dagordningen:
* Val till representantskapet
* Val till klubb/sektionsstyrelse
* Nominering till avdelningsordförande
* Nominering till styrelseledamot i avdelningsstyrelsen
* Nominering till studieorganisatör
* Nominering till revisor
* Nominering till revisorssuppleant

Välkommen!