Sektion 3 – Medlemsmöte/nomineringsmöte

Den 24 november kl. 10:00 bjuder sektion 3 (Kronobergs län) in till nomineringsmöte på Folkets Hus, Olofsgatan 17 i Åseda.

Följande nomineringar är aktuella i sektionsstyrelsen.

Ordförande
Ledamöter
Suppleanter

Dessutom kommer nomineringar till representantskapet för 2019 att genomföras.

Av nomineringsmötets nomineringar är årsmötet bundet. Det är därför extra viktigt att du som medlem kommer och gör din röst hörd.

Efter mötet kommer vi att bjuda på mat.

Varmt välkomna önskar sektionsstyrelsen i 3:an