Sektion 1 – Medlemsmöte/nomineringsmöte

Den 17 november kl. 10:00 bjuder sektion 1 (Nordöstra Skåne) in till nomineringsmöte i avdelningens lokaler på Karpalundsvägen 39 A i Kristianstad.

Följande nomineringar är aktuella i sektionsstyrelsen.

Ordförande
Ledamöter
Suppleanter

Dessutom kommer nomineringar till representantskapet för 2019 att genomföras.

Av nomineringsmötets nomineringar är årsmötet bundet. Det är därför extra viktigt att du som medlem kommer och gör din röst hörd.

Vi bjuder på fika!

Varmt välkomna önskar sektionsstyrelsen i 1:an