Representantskapssammanträde 7 december

Representantskapssammanträde är den 7 december kl. 10.00 – ca 13.00