Representantskapssammanträde

Årsmöte i Representantskapet.