Representantskapssammanträde 30 september

Höstens Representantskapssammanträde är den 30 september kl. 10.00 – ca 13.00