Representantskapsmöte

Avdelningens representantskap har möte den 7 december.

Kallelse och dagordning, tillsammans med plats kommer skickas till ledamöter.

Är du intresserade att delta som medlem?

Kontakta avdelningens ordförande Kimberley Westermark på e-post: kimberley.westermark@transport.se