Petroleumsektionens årsmöte

Petroleumsektionen har sitt årsmöte måndagen den 17:e februari kl. 18:00 med fika kl. 17:30.

På dagordningen : Fyllnadsnominering till representantskap, sektionsordförande och sektionsstyrelse och val av dem samma.

Välkomna!