Öppet hus på avdelningen med nomineringsmöte för sektion 3

Sektion 3 anordnar öppet hus på avdelningen.

Kom och träffa styrelsen i sektion 3, ombudsmän, regionala skyddsombud

Vi kommer stå och grilla utanför mellan 12.00 till 20.00

 

Kl.18.00 kommer sektion 3 genomföra sitt nomineringsmöte i konferensrummet.

 

Mer info uppdateras löpande.

 

Styrelsen sektion 3