Nominerings- & årsmöte Sektion 55 (buss/taxi)

Mötet kommer att ske digitalt via Teams.

 

Kontakta om du har frågor till ordförande Mats Öhman 0761/892790 eller sektion55@hotmail.com

 

Varmt välkomna 

 

Styrelsen.

 

Microsoft Teams-möte
Anslut på din dator eller mobilapp

Klicka här för att delta i mötet.