Nokas Security Fackklubb

Nokas Security Fackklubb
Kallelse till nomineringsmöte
2018-11-13 18:00
Plats: Västberga alle 11,
Rum: Finland, Nokashuset
Ur dagordningen
Nomineringar till följande poster
Ordförande på två år
Kassör på 2 år
Ledamot på 2 år
Ordinarie revisor 1 år
Revisorssuppleant 1 år
3 suppleanter 1 år

Fackliga studier- Vikten av att kunna sina rättigheter. Ta tillfället i akt att lära dig mer om vad medlemskapet i transport innebär.
Arbetsmiljö- information, synpunkter och förslag som rör företagets arbetsmiljöarbete. Eventuell nominering av skyddsombud.
Rapporter vad händer på din arbetsplats. Bra eller dåliga saker ta med dig detta till mötet
Varmt välkomna
/klubbstyrelsen