Nokas Arlanda Årsmöte

Nokas Arlanda årsmöte kommer att hållas:
Datum: 16/2 2018
Tid: 10.00-17.00
Plats: CB´s konferensrum, terminal 5

På dagordningen: Val av Klubbstyrelseposter, representantskapsposter samt nomineringar till avdelningsuppdrag.