Möteskalendarium för sektion 7

2018

Årsmöte: 2018-02-10 kl. 10.00, Bygdegården i Gråmanstorp, Fika från kl. 09.30.
Medlemsmöte: 2018-09-08 kl. 10.00, Bygdegården i Gråmanstorp, Fika från kl. 09.30.
Nomineringsmöte: 2018-11-17 kl. 10.00, Bygdegården i Gråmanstorp, Fika från kl. 09.30.

 

2019      

Årsmöte: 2019-02-09 kl. 10.00, Bygdegården i Gråmanstorp, Fika från kl. 09.30.