Möteskalendarium för sektion 7

2021

Årsmöte: 2021-01-16 kl. 10.00 i ABF lokalen, Järnvägsgatan 34 i Klippan.

Medlemsmöte: 2021-03-06 kl.10.00 i ABF lokalen, Järnvägsgatan 34 i Klippan.

Medlemsmöte: 2021-05-15 kl.10.00 i ABF lokalen, Järnvägsgatan 34 i Klippan.

Medlemsmöte: 2021-09-11 kl.10.00 i ABF lokalen, Järnvägsgatan 34 i Klippan.

Nomineringsmöte: 2021-11-13 kl.10.00 i ABF lokalen, Järnvägsgatan 34 i Klippan.

2022

Årsmöte: 2022-02-19 kl. 10.00 i ABF lokalen, Järnvägsgatan 34 i Klippan.