Möteskalendarium för sektion 7

2020

Medlemsmöte: 19 september kl. 10.00 – ca 12.00. Mötet kommer att ske digitalt genom kallelse per mejl till medlemmarna senast 1 vecka innan mötet.