Möteskalendarium för sektion 7

2019

Årsmöte: 2019-02-09 kl. 10.00, Bygdegården i Gråmanstorp.
Medlemsmöte: 2019-05-25 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm.
Medlemsmöte: 2019-09-28 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm.
Nomineringsmöte: 2019-11-16 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm.

2020      

Årsmöte: 2020-02-08 kl. 10.00, Folkets Hus, Södra vägen 3 – 7, Ängelholm.

Sektionen bjuder på fika 30 minuter innan mötet börjar.