Miljöarbetare (sektion 30) årsmöte

Torsdagen den 15 Februari kl. 16.30 har sektion 30 (Miljöarbetare)  årsmöte, som föregås av ett nomineringsmöte,  i avd.  12:s lokaler på Kosterögatan 5 i Malmö (buss 32 hållplats Väderögatan)

På dagordningen bl.a. val till uppdrag i sektionen samt nomineringar till avdelningsuppdrag, bl.a. avdelningsordförande.

Fika serveras
Välkomna! önskar styrelsen,   Björn Erdman 0709272847