Medlemsmöte/Nomineringsmöte sektion 3, Katrineholm

Välkommen på Medlemsmöte/Nomineringsmöte

Den 16 november, Kl. 19.00
LO:s lokal på Djulögatan 17 i Katrineholm

Nomineringar till sektionsuppdrag och avdelningsuppdrag

Fika serveras

Anmälan senast den 10 november till: transport.7@transport.se

 

Välkommen!