Medlemsmöte/nomineringsmöte Sektion 1

Medlemsmöte/Nomineringsmöte
Lördagen den 18 november kl. 10 kommer vi hålla medlemsmöte på avdelningskontoret (Bryggerigatan 7) i Kristianstad.
Det är även ett nomineringsmöte.
Av nomineringsmötets nomineringar är årsmötet bundet.

Därför är det extra viktigt att du som medlem kommer och gör din röst hörd.
Ta gärna med dig någon från jobbet!

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Varmt välkomna
Ordförande Helena Blomstrand