Medlemsmöte sektion 7 i Västervik

Ur dagordningen:

Nominering till

avdelningens ordförande,

studieorganisatör (fyllnadsval),

representantskap, revisor samt till sektionsuppdrag.

Nomineringsmöte

lördagen den 10 november kl 13

på ABF, Storgatan 51.

Vi bjuder på tilltugg.

Anmälan för maten till Niklas Johansson, tel 070-623 63 05, senast onsdagen den 7 november.

Välkomna, hälsar styrelsen!