Medlemsmöte Sektion 4

Hej Transportmedlem.

Nu är det dags igen för medlemsmöte i sektion 4 Taxi och Buss.

Mötet är förlagt till Teams den 27 oktober kl. 19:00

På mötet kommer det att nomineras ombud till kongressen 2022.

Det ska även nomineras till revisorssuppleant samt ungdomsansvarig som det är fyllnadsvals på.

Mötet är helt frivilligt att vara med på det finns inga tvång att vara med.

 

Klicka på Teams för att anslut till mötet..

 

Teams