Medlemsmöte sektion 1 i Norrköping

Ur dagordningen:

Nominering till

avdelningens ordförande,

studieorganisatör (fyllnadsval),

representantskap, revisor samt till sektionsuppdrag.

Den 7 november

kl 18 på Slakthusvägen 2 (vid Kråkvilan) i Norrköping.

Vi bjuder på kaffe och smörgås.

Varmt välkommen, hälsar styrelsen!