Medlemsmöte i Tidningsbudssektionen 7 november

Nomineringsmöte i Tidningsbudssektionen den 7 november 16.00-ca.18.00

På dagordningen bl.a. Nomineringar till sektionsuppdrag

Vi bjuder på fika

Mötet hålls på avdelningsexpeditionen Kurödsvägen 9 Uddevalla