Medlemsmöte i Tidningsbudsektionen

Medlemsmöte i Tidningsbudsektionen

2019-05-20 17:30

Plats: ABF-huset, Erlanderrummet, Sveavägen 41, Stockholm

Ur dagordningen

Fyllnadsval av ersättare i sektionsstyrelse och representantskap

Information om EU-valet

Fråga om att hålla medlemsmöten på engelska vid behov

Arbetsmiljö/Rapporter/Övriga Frågor

Kaffe, te och mackor serveras

Varmt Välkomna!

Sektionsstyrelsen