Medlemsmöte i Bevakningssektionen 4 september

Medlemsmöte i Bevakningssektionen den 4 september 15.00-ca.17.00

På dagordningen bl.a. Verksamhetsplanering för sektionen 2020

Vi bjuder på fika

Mötet hålls på avdelningsexpeditionen Kurödsvägen 9 Uddevalla