Medlemsmöte i Bevakningssektionen 8 november

Nomineringsmöte i Bevakningssektionen den 8 november 15.00-ca.17.00

På dagordningen bl.a. Nomineringar till sektionsuppdrag

Vi bjuder på fika

Mötet hålls på avdelningsexpeditionen Kurödsvägen 9 Uddevalla