Medlemsmöte i Bevakningssektionen 2 september

Medlemsmöte i Bevakningssektionen den 2 september 18.00-ca.20.00

Nominering till styrelseposter i sektionen

På dagordningen bl.a. Verksamhetsplanering för sektionen 2021

Vi bjuder på fika

Mötet hålls på avdelningsexpeditionen Kurödsvägen 9 Uddevalla